cv De Foekepot
Privacy Statement
CV de Foekepot hecht groot belang aan de bescherming van Persoonsgegevens van haar leden. Wij handelen daarbij conform de ”Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad” van 26 april 2016, ook wel AVG genoemd. Hoe wij dit doen kunt u lezen in ons onderstaande Privacy Statement. - Aan ons verstrekte ledengegevens verwerken en gebruiken wij in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen –doch daartoe niet beperkt– de Wet BeschermingPersoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbeperking) en de Telecommunicatiewet (in het bijzonder artikel 11.7). - Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen (passend bij het risico en de stand der techniek) om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of misbruik. - Beveiligingsincidenten en datalekken die (mogelijk) gevolgen hebben voor betrokkenen onderzoeken wij meteen. Ook zal indien dat nodig is, worden meegewerkt aan het adequaat informeren van de betrokkene(n) - Wij laten of verwerken de persoonsgegevens niet in landen buiten de EU wanneer in dat land onvoldoende bescherming wordt geboden - Wanneer een ontvanger de verwerking van (een deel van de) persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij of onderaannemer zorg dragen wij dat deze minimaal dezelfde waarborgen biedt voor de bescherming van de persoonsgegevens - Wij informeren betrokkene conform artikel 14 AVG, "Te verstrekken informatie wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen"

Prins:

Rick Buevink

Adjudant:

Stephen Gijsbers
cv De Foekepot
PRINS: Rick Buevink ADJUDANT: Stephen Gijsbers
Privacy Statement
CV de Foekepot hecht groot belang aan de bescherming van Persoonsgegevens van haar leden. Wij handelen daarbij conform de ”Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad” van 26 april 2016, ook wel AVG genoemd. Hoe wij dit doen kunt u lezen in ons onderstaande Privacy Statement. - Aan ons verstrekte ledengegevens verwerken en gebruiken wij in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen –doch daartoe niet beperkt– de Wet Bescherming Persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbeperking) en de Telecommunicatiewet (in het bijzonder artikel 11.7). - Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen (passend bij het risico en de stand der techniek) om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of misbruik. - Beveiligingsincidenten en datalekken die (mogelijk) gevolgen hebben voor betrokkenen onderzoeken wij meteen. Ook zal indien dat nodig is, worden meegewerkt aan het adequaat informeren van de betrokkene(n) - Wij laten of verwerken de persoonsgegevens niet in landen buiten de EU wanneer in dat land onvoldoende bescherming wordt geboden - Wanneer een ontvanger de verwerking van (een deel van de) persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij of onderaannemer zorg dragen wij dat deze minimaal dezelfde waarborgen biedt voor de bescherming van de persoonsgegevens - Wij informeren betrokkene conform artikel 14 AVG, "Te verstrekken informatie wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen"
MENU