Silvijaoren
"Wij zijn niet van koninklijke bloede,   Bewonen geen  paleis, Bewonen zelfs geen slot.    Wij zijn heel gewoon de  Silvijaoren,       Oud-regenten van De Foekepot".
"Wij zijn niet van koninklijke bloede, Bewonen geen paleis, Bewonen zelfs geen slot. Wij zijn heel gewoon de Silvijaoren, Oud-regenten van De Foekepot".
Silvijaoren